Saturday, September 29, 2012

Kalimutan ang problema at lakbayin ang hardin.Sa dami ng mga problema bat hindi muna kalimutan kahit panandalian at palitan ng kasiyahan habang nilalakbay ang kagandahan ng hardin bagkos malugmok sa kalungkutan bakit hindi magsaya at kalimutan ang problema at lakbayin ang napakagandang hardin upang mapanatag kahit konti ang isipan.Araw ng pagkaka-kuha: Oktubre 10, 2011

Kinuha sa: Kuwait scientific center.   
Ang larawang ito ay aking kalahok sa  Saranggola Blog Awards 4